K docílení správného zobrazení na Vašem monitoru, je dobré upravit
jas a kontrast v celé škále kalibračního pruhu.